Sigorta

 

İthalat işlemlerinde, gümrük vergisine esas alınacak kıymet CIF dediğimiz ( mal bedeli+taşıma+sigorta) kıymettir.

 
İthalatçı olarak tarafınızca yapılan bir Sigortaya ilişkin Poliçe yok ise , bu durumda Gümrük Yönetmeliğinin 51/9.maddesine göre % 3 bir bedeli sigorta kıymeti olarak kıymete ilave etmek suretiyle Gümrük vergisi matrahı CIF olarak hesaplanabilir.

(9) Navlun makbuzu ve/veya sigorta poliçesinin ibrazının imkansız olduğu veya kabul edilebilir nitelikte bulunmadığı hallerde, yükümlü tarafından nedenleri de belirtilerek verilecek bir dilekçe ile bu durumun bildirilmesi suretiyle; emsal navlun ve/veya sigorta gideri fiilen ödenen veya ödenecek fiyat eklenir. Vergi kaybı söz konusu olmaması ve yükümlünün talep etmesi halinde, ithal eşyasının FOB kıymetinin %10 unun navlun ve %3 ünün sigorta bedeli olarak ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına eklenebilir. 
 
          Gümrükleme sürecinde İthalat, İhracat ve Transit Ticaret işlemlerinde Taşıma , gümrükleme,depolama, ve bu süreçler içinde yapılan kontrol ve denetimler esnasında uluslararası sularda ,havasahasında ve yollarda oluşacak risklerle birlikte ürünler birçok kez muayeneye ve gözetime tabi tutulmaktadır. Dolayısı ile her bir işlemde eşyalar açılıp incelenmekte , forklift vb cihazlar vasıtası ile indirme bindirme işlemleri yapılarak yer değiştirilmektedir. Tabiki bu da tüm önlemler alınmış olsa eşyalar üzerinde bir risk oluşturmaktadır. Bu tarz riskleri önlemek için eşyalarınızın Sigorta kapsamında olması çok önemlidir.
         Firmamızca Tüm müşterilerimizi bu konuda bilgilendirerek ve onlar adına sigorta süreçlerinin takibi yapılarak eşyalarının risksiz bir şekilde gideceği yere ulaşmasını sağlıyoruz.