Gümrükleme işlemleri - Gümrük Müşavirliği

Gümrükleme işlemleri nedir , Neleri kapsar (Gümrük Müşavirliği hizmetleri); 

Gümrükleme nedir : Uluslararası ticarete konu olan tüm emtia (ürün)'ların Gümrük kanunu ve buna bağlı sair mevzuatlar çerçevesinde Alınması gereken vergilerin ve izinlerin alınarak yapılan ticarete Gümrük müşavirliği şirketleri ve Gümrük müşaviri tarafından yürütülmesi esnasında verilen hizmetlerin tamamını kapsar.

        İthal edilen ürünler için Gümrükleme işlemleri başka İhrac ürünleri için Gümrükleme işlemleri başka ve yine Transit olarak sevk edilen ürünlerin Gümrükleme işlemleri ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

Gümrükleme anlamında tüm işlemlerin konusuna vakıf tecrübeli bir "GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ"şirketince ve "GÜMRÜK MÜŞAVİRİ" gözetiminde yapılması olası riskleri mimumum seviyeye indirecek ve güven içerisinde yapmış olduğunuz ticarete konsantre olmanızı sağlayacaktır.

TG Gümrük Müşavirliği olarak sektörde emtia ayrımı gözetmeksizin her türlü ürün için "GÜMRÜKLEME" işlemleri için sorunsuz bir şekilde hizmet veriyoruz.

Başlıca hizmetlerimiz arasında

  • İthalat Gümrükleme işlemleri : Yurt dışından Türkiye'ye getirilen her türlü ürün için ön çalışmalarının yapılması, ithalde alınan vergilerin ve ek mali yükümlülüklerin hesaplanması ,Gümrük dışındaki sair kurumlardan alınması gereken izinlerin alınması süreçlerinin tamamlanarak eşyaların firma deposuna sevkine kadar geçen süreçte Nakliye,sigorta ve Depolama dahil tüm aşamaların tek elden takibi ve raporlamasıdır.  (4458 sayılı Gümrük kanunu :225. maddesinde Mevzuatın Gümrük müşavirlerine verdiği yetki çerçevesinde)
  • İhracat Gümrükleme işlemleri : Türkiye'den yurt dışına gönderilen her türlü ürün için ön çalışmalarının yapılması, varsa ihracat esnasında alınan vergilerin ve ek mali yükümlülüklerin hesaplanması ,Gümrük dışındaki sair kurumlardan alınması gereken izinlerin alınması süreçlerinin tamamlanarak eşyaların firma deposundan yurt dışındaki alıcısına sevkine kadar geçen süreçte Nakliye,sigorta ve Depolama dahil tüm aşamaların tek elden takibi ve raporlamasıdır. (4458 sayılı Gümrük kanunu :225. maddesinde Mevzuatın Gümrük müşavirlerine verdiği yetki çerçevesinde)
  • Transit ticaret Gümrükleme işlemleri : Türkiye dışı herhangi bir Ülkeden Herhangi bir ülkeye doğrudan yada Türkiye üzerinden serbest doşıma girmeden ( millişeşmeden) doğrudan ticareti yapılan her türlü ürün için ön çalışmalarının yapılması, ürünlerin alış noktasından satış noktasına kadar tüm aşamalarının , Nakliye, sigorta, ve depolama işlemlerinin tek elden yürütülmesi ve raporlanmasıdır.(4458 sayılı Gümrük kanunu :225. maddesinde Mevzuatın Gümrük müşavirlerine verdiği yetki çerçevesinde)
  • Antrepo Gümrükleme işlemleri : 4458 sayılı Gümrük kanunu 93 maddesine istinaden Serbest dolaşıma girmemiş ( millileşmemiş eşyaların) Özel Gümrüklü antrepoya veya Genel Gümrüklü antrepoya alınması için Antrepo beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Ürünlerin Antrepoda kalma süresi sınırsız olsada 2010/41 sayılı genelge kapsamında 6 aydan uzun süre bekleyen eşyaların sahiplerine bildirimde bulunularak eşyaların alınıp alınmayacağı yönünde bilgi sorulmaktadır. bu sürede cevap verilmeyen veya sahibine ulaşılamayan eşyalar tasfiyeye tabi tutulacaktır.
  • Dahilde işleme Gümrükleme işlemleri : 4458 sayılı Gümrük kanunu ve buna bağlı 2006/12 Dahilde işleme rejim Tebliği hükümlerine göre Yurt dışından Türkiyeye /işleme amacı ile getirilen ürünler için ön çalışmaların yapılması , vergileri ve ödenecek teminatların hesaplanması , Dahilde işleme kapsamında alınacak izinler yada belgelerin( DIIB/DII :Dahilde işleme izin belgesi/Dahilde işleme izni) alınması ve  Türkiyede yapılan işlemlerin bitmesine veya ürünlerin üretilmesine müteakip , ekpertiz ve ayniyat işlemlerinin yaptırılıp İhracat beyannamelerinin hazırlanarak Yurt dışı edilip Ödenmiş olan teminatların iade sürecinin takip edilmesidir.
  • Geçici ithalat Gümrükleme işlemleri : 4458 sayılı gümrük kanununa göre Yurt dışından Türkiye'ye getirelecek olan eşyaların Geldiği gibi geri çıkacağı durumlarda uygulanacak olan gümrük rejimi ve buna bağlı gümrükleme işlemidir. Fuarlarda sergilenmek üzere, firmalarca deneme yapılmak üzere, yada her hangi bir eşyanın taşınması için gerekli olan ve tekrar geri gönderilmesi gereken eşyalar gibi ( palet, fıçı,tank,konteyner vs) eşyaların ön çalışmalarının yapılması , geçici ithal izinlerinin alınması , ayniyat işlemlerinin yapılması ve sonrasında yurttan çıkışının yapılarak Ödenen teminatların iadesinin alınması ve tüm bu süreçlerin tek elden takip edilmesi işlemidir. Dahilde işleme rejiminden farkı ; bu rejimde herhangi bir işleme faliyeti yoktur eşya Türkiyeye geldiği gibi yurt dışına geri gitmektedir.
  • Geçici ihracat Gümrükleme işlemleri
  • Hariçte işleme Gümrükleme işlemleri
  • Ata karnesi Gümrükleme işlemleri
  • Ntcs Transit Gümrükleme işlemleri

 

 

 

 

            Gümrükleme/Gümrük Müşavirliği ve Gümrük komisyoncusu/Gümrük Müşaviri tanımlamaları dış ticaret şirketlerine hizmet veren sektörün yıllar içerisinde tüm mesleklerde olduğu gibi isimlerin güncellennerek diğer meslek grupları gibi sürekli değişen ve globalleşen dünyaya ayak uydurmuştur. 

           Mesleğimizin yani Gümrükleme sektörünün Osmanlı tarihinden bugüne kadar geçen sürede yaşadığı değişimler ve evreler aşağıda ayrıntılı olarak elde olan tüm bilgiler ile verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kaynak igmd. 

Her türlü Gümrükleme hizmetleri için bizimle iletişime geçiniz.