Teşvik Takibi

 

İthalat Teşvik İşlemleri ve Teşvik Bölgeleri

İthalat teşvikleri, belirli ürünlerin ithalatını teşvik etmek için devlet tarafından verilen mali ve idari desteklerdir. Bu teşvikler, ithalatçı firmaların maliyetlerini düşürmeye ve rekabet güçlerini artırmaya yardımcı olur.

İthalat teşvikleri şunlar olabilir:

 • Gümrük vergisi muafiyeti veya indirimi: Belirli ürünlerin ithalatında gümrük vergisi muafiyeti veya indirimi uygulanabilir.
 • KDV muafiyeti veya indirimi: Belirli ürünlerin ithalatında KDV muafiyeti veya indirimi uygulanabilir.
 • ÖTV muafiyeti veya indirimi: Belirli ürünlerin ithalatında ÖTV muafiyeti veya indirimi uygulanabilir.
 • Tasarruf teşvik primi: Yatırım için ithal edilen makine ve teçhizat için tasarruf teşvik primi verilebilir.
 • Faiz desteği: İthalat için kullanılan kredilere faiz desteği verilebilir.
 • Sigorta primi desteği: İthal ürünler için sigorta primi desteği verilebilir.

İthalat teşviklerinden yararlanmak için:

 • Teşvik kapsamında yer alan ürünlerin ithalatı: İthal edilecek ürünün teşvik kapsamında yer alması gerekir.
 • Gerekli belgelerin hazırlanması: Teşviklerden yararlanmak için gerekli belgelerin hazırlanması ve ilgili kuruma sunulması gerekir.
 • Başvurunun onaylanması: Başvurunun ilgili kurum tarafından onaylanması gerekir.

Teşvik bölgeleri:

Teşvik bölgeleri, yatırımı teşvik etmek için devlet tarafından belirlenen özel bölgelerdir. Bu bölgelerde yatırım yapan firmalara çeşitli mali ve idari teşvikler sunulmaktadır.

Teşvik bölgeleri şunlardır:

 • 1. Bölge: Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
 • 2. Bölge: Orta Anadolu Bölgesi ve Trakya Bölgesi
 • 3. Bölge: Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin bazı illeri
 • 4. Bölge: İstanbul ili

Teşvik bölgelerinde sunulan teşvikler şunlar olabilir:

 • Vergi indirimleri: Yatırım yapılan bölgeye göre vergi indirimleri uygulanabilir.
 • Sigorta primi desteği: Yatırım için kullanılan kredilere sigorta primi desteği verilebilir.
 • Arazi tahsisi: Yatırım için arazi tahsisi yapılabilir.
 • Altyapı desteği: Yatırım için altyapı desteği verilebilir.

Teşvik bölgelerinden yararlanmak için:

 • Teşvik bölgesinde yatırım yapılması: Yatırımın teşvik bölgesinde yapılması gerekir.
 • Gerekli belgelerin hazırlanması: Teşviklerden yararlanmak için gerekli belgelerin hazırlanması ve ilgili kuruma sunulması gerekir.
 • Başvurunun onaylanması: Başvurunun ilgili kurum tarafından onaylanması gerekir.