İlaç ithalat, İlaç Hammaddeleri ve İlaç Yardımcı Maddeleri İthalatı

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Denetimine ve uygunluk iznine tabi veteriner ilaç ,ilaç hammadde ve yardımcı maddeler ila Sağlık Bakanlığı Denetimine ve uygunluk iznine tabi beşeri ilaç ,ilaç hammadde ve yardımcı maddeler ithalat işlemleri için öncelikle ilgili kurumlardan ithalat izinleri alınması gerekir.

İthal izni alınabilmesi için ilgili bakanlıklardan öncelikle ilaç üretim ve pazarlama ruhsatı alınması gerekmektedir. ve 31.12.2015 itibari ile üretim tesislerinin "GMP" belgesi sahibi olması zorunluluğu getirilmiştir.

Gümrük vergisi :Beşeri ve Veteriner ilaçları hammaddeler , 22.04.1993 TARİH 21588 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 93/4416 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI GEREĞİNCE GÜMRÜK VERGİSİ VE TOPLU KONUT FONUNDAN MUAFTIR.  

Ayrıca "mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin karar (2007/13033-30.12.2017t ve 26742 sayılı resmi gazete) II (2) sayılı liste diğer mal ve hizmetler bölümü 18.madde (Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler, bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddeler), ve 20.madde (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç), bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve bu etkin maddelerin üretiminde kullanılan hammaddeler,) istinaden %8 oranında KDV ye tabi tutulmaktadır.

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 73421605/449.01.09
Konu : İlaç Hammaddelerinde KDV oranı.
 
GENELGE
(2013/9)

 

2012/2931 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine ilişkin Karar'ın eki (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 18'inci, 19'uncu ve 20'nci sıraları;

"18- Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler, bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddeler,

19- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 0106.90.00.90.14 pozisyonunda yer alan biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri, bu ürünlerin terkibinde bulunan aktif maddeler ve aktif madde üretiminde kullanılan hammaddeler,

20- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç), bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve bu etkin maddelerin üretiminde kullanılan hammaddeler."

Şeklinde değiştirilerek, anılan Karar eki (II) sayılı listenin (B) bölümüne eklenmiştir.

Bu itibarla, 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine ilişkin Kararın eki (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 18'inci19'uncu ve 20'nci sıralarında yer alan hammaddelerin ithali sırasında BİLGE sisteminde beyanname doldurulurken, Katma Değer Vergisinin sistem tarafından % 8 oranında hesaplanabilmesi için;

1) Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılan hammaddeler için, kalem ekranında muafiyet kodu olarak "İLHAMl" kodunun yazılması ve 44 numaralı alana 0840 kodlu "Sağlık Bakanlığının KDV indirimli oran yazısı" dokümanının eklenmesi,

2) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılan hammaddeler için, kalem ekranında muafiyet kodu olarak "İLHAM2" kodunun yazılması ve 44 numaralı alana 0841 sayılı "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının KDV indirimli oran yazısı" dokümanının eklenmesi,gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

  Ziya ALTUNYALDIZ
  Müsteşar Bakan a.

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri.

Tüm ilaç, ilaç hammadde ve yardımcı maddelerinde bilgi almak için uzman kadromuza başvurabilirsiniz.

Gerekli bilgi belgeler için lütfen iletişime geçiniz.

Tüm Gümrükleme işlemlerinizde En hızlı Çözümler için bize ulaşın.