Avrupa birliği 2024 yılı gümrük vergisi oranları ve gtip pozisyonlarını gösteren tarife cetveli yayı

 

Avrupa Birliği nin 2024 yılı gümrük tarifesini ve üçüncü ülkelerden yapılacak ithalatlarda 01.Ocak.2024 tarihinden itibaren uygulanacak gümrük vergisi oranlarını içeren 2658/87 sayılı Konsey Kararına ilişkin düzenleme (COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2023/2364) 31.10.2023 tarihli L serisi Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere Gümrük Birliği hükümleri gereğince, sanayi ürünleri için üçüncü ülkelerden yapılan ithalatlarda Türkiye Avrupa Birliği ile aynı gümrük vergisi oranlarını uygulamaktadır. Dolayısıyla, 2658/87 sayılı Konsey Kararı ile yayımlanan gümrük vergisi oranlarının sanayi ürünleri için Türkiye tarafından da 01.Ocak.2024 ten itibaren aynen uygulanması beklenmektedir. (KAYNAK: AB Resmi Gazetesi - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302364)