E-ihracat beyanları hakkında önemli bilgilendirme

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.09.2023 tarihli 89457701 sayılı yazısı (Firmaların E-İhracat Beyanı)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-52707093-106.04.02-00089457701 28.09.2023
Konu : Firmaların E-İhracat Beyanı

28.09.2023 /89457701
DAĞITIM YERLERİNE

Ticaret Bakanlığı olarak 21. Yüzyılda çağımızın getirdiği teknolojik ilerleme ile birlikte, dünya genelinde gerçekleşen dijital dönüşüm ve küresel ticaretteki değişen ihtiyaçlar doğrultusunda e-ticaret ekosisteminin güncel ve dinamik ihtiyaçları yakından takip edilmektedir. Bu bağlamda, dünyada hızla yükselmekte olan sınır ötesi e-ticaret pazarında ülkemiz ihracatçılarının etkin bir şekilde rol almasına öncülük etmek ve ülkemiz e-ihracatının genel ihracatımız içindeki payının %10'a çıkarılmasını sağlamak amacıyla 5986 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile E-İhracat Destekleri hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, ihracatçılarımızın söz konusu desteklerden faydalanabilmeleri için “Yararlanıcılar e-ihracattan ne anlamalıdır?” ve “E-ihracat işlemlerini nasıl beyan etmelidir?” konusunda gelebilecek soruları cevaplandırmak üzere İhracat Genel Müdürlüğünce hazırlanan 5986 Sayılı E-İhracat Destekleri Hakkında Karar Kapsamında E-ihracat Beyan Kılavuzuna ekte yer verilmiş ve Bakanlığımız web sitesinde yayımlanmıştır.

Diğer taraftan, Bakanlığımızca gerçekleştirilen yurt dışı ziyaretlerde, yurt dışında zincir mağazaları bulunan çok kanallı (fiziksel/online satışı bulunan) markalarımızın satışlarının Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) satış modülü üzerinden yapıldığı gözlemlenmiştir.

E-ihracat Beyan Kılavuzunda da belirtildiği üzere, bayilik sistemi yurt dışı bağlantılı çok kanallı satış modeline veya çok uluslu şirketlerin farklı ülkeler üzerindeki dış ticaret işlemlerine (özellikle otomotiv ve beyaz eşya sektöründe) sahip firmaların, yurt dışı sipariş ve çıkışlarını ERP (Enterprise Resource Planning) üzerinden yapmaları durumunda 5178 kodlu “Bu ithalat/ihracat elektronik ticaret (e-ticaret) midir?” sorusuna “EVET” cevabının verilmesi ve Sipariş Türü Kodunu “1” olarak beyan edilmesi gerektiği, ayrıca; zincir mağazaların yurt dışında e-ticaret kanallarında gümrük beyannamesi yoluyla satışı varsa ve konsinye ihracat modeli ile satış gerçekleştiriliyorsa GB’de aynı şekilde 5178 kodlu soruya “EVET” cevabının verilmesi ancak sipariş kodu alanının 3 olarak işaretlenmesi gerekmektedir. Öte yandan, yurtdışındaki e-ticaret kanallarına yönelik bu tür çıkışlar BGB'de muhakkak ET olarak beyan edilmelidir.

Bu çerçevede, ERP sistemi üzerinden sipariş alan ihracatçı firmaların (Marka ve TURQUALITY® Programındaki firmalar dahil) ihracat işlemlerinde beyanı doğru yapabilmelerini teminen üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilmesi hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: E-İhracat Beyan Kılavuzu

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine