Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (

 

Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6221) (19.10.2022 t. 31988 s. R.G.)

Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan 6221 sayılı karar ile 5402 tarife pozisyonu altında yer alan bazı iplik ürünlerine korunma önlemleri getirilmiştir.

 

Karar Sayısı: 6221
 

Ekli “Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

tüm karar metnine ulaşmak için tıklayınız.