16.03.2022 TARİHLİ BTB DEĞİŞİKLİKLERİ

 

 

 

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Değişiklikleri (BTB)

  

RESIM Açıklama Gerekçe G.T.İ.P. Başlama Tarihi Bitiş Tarihi

TR350000220027.jpg
VİDA TORNAVİDA YUVASI KALIBI ( SCREW RECESSED DIE ): SÖZ KONUSU KALIP VİDALARIN KAFASINDA BULUNAN TORNAVİDA YUVALARINI YAPMAK İÇİN KULLANILIR. ÜZERİNDE MAKİNEDE TAKILDIĞI YUVANIN ÇAPI BELİRTİLİR.DIN STANDARTLARINA GÖRE TORNAVİDA YUVALARININ ŞEKLİNİ BELİRTİR. AYRICA VİDANIN ÇAPI BELİRTİLİR. Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 82.07 tarife pozisyonu açıklama notları incelendiğinde; TRB350000210206 referans numaralı "VİDA TORNAVİDA YUVASI KALIBI (SCREW RECESSED DİE)" ticari tanımlı eşyanın, Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 82.07 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden 8207.30.10.00.00 Gtip’inde değerlendirilerek sınıflandırılmasına 8207.30.10.00.00 15.03.2022 -----

TR160000220004.jpg
SOLENOİD VALFLER İÇİN MANYETİK BOBİN Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1), ve (6), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 8505 Tarife Pozisyon Notları ile Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 22.02.2022 tarih ve E-52378512-650-8581 sayılı Teknik Raporu. 8505.90.29.00.00 10.03.2022 -----

TR160000220005.jpg
solenoid valfler için manyetik bobin Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1), ve (6), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 8505 Tarife Pozisyon Notları ile Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 22.02.2022 tarih ve E-52378512-650-8584 sayılı Teknik Raporu. 8505.90.29.00.00 10.03.2022 -----