2020 Gümrük Müşavirliğii sözlü sınav sonuçları hakkında duyuru

 

2020 yılında uzun ve meşakkatli bir eğitim dönemi sonrasında Gümrüm müşavirlliği Sözlü sınavına giren adaylardan başarılı olanlara ait liste ve Başarılı adayların evrak teslimi ve belgelendirme süreçleri hakkında gerekli işlemler için tutanak prosedürleri bugün yayınlandı.

2020 Yılı Gümrük Müşaviri Sözlü Sınav Sonuçları
ve Komisyonların Teşkili ve Taleplerin Tutanağa
Bağlanması

 

2020 Gümrük müşavirliği başarılı adaylar listesi

 

Ayrıca gerekli evraklar listesi:

DERNEK TARAFINDAN DÜZENLENECEK "TALEP DOSYASI"NDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER:

 

1-Gümrük Müşaviri/yardımcısı Beyan Formu

2-Cumhuriyet Savcılığı'ndan resmi kuruma verilmek üzere alınacak Adli Sicil Belgesi veya e-devlet kapısını kullanarak alınmış Barkod numaralı Adli Sicil Arşiv Kaydı ile ilgili adli sicil belgesi. (Komisyona sunulan adli sicil belgesinin 6 ayı geçmiş olması halinde alınacaktır.)

3-T.C Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4-2 Adet vesikalık fotoğraf.  (Fotoğraflar 6 cm x 4,5 cm boyutunda olacaktır.)

5-Vergi Dairesinden alınmış (Gümrük Müşaviri/yardımcısı 4.665,80 ve/veya 2.230,70 TL) belge harcının yatırıldığına dair makbuz. (Tutar her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenmektedir.)

6-Komisyon tarafından Derneğe gönderilmiş Tutanak dosyası örneği.

 

Not: Talep dosyası 33 cm x 25 cm boyutunda her bir aday için ayrı 

 

 

sınavda başarılı olan tüm adayları tebrik ederiz.

 

-TG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ-TG CUSTOM CONSULTANCY 

-GÜMRÜK MÜŞAVİRİ -CUSTOMS BROKER