Kağıtsız gümrük işlemleri - Antrepo beyannamesi Pilot uygulama- TG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

 
Gümrükleme işlemlerinden Antrepo beyannamesinde Kağıtsız Beyanname – Pilot Uygulama
Gümrük müşavirliği şirketlerince ve Dış ticaret şirketlerince Gümrüğe sunulan Antrepo beyannamelerinin Kağıtsız beyaname uygulaması kapsamına alınması amacıyla ilk olarak 21.12.2020 tarihi itibari ile Ankara gümrük müdürlüğünde pilot uygulama başlatılacak olup sonraki süreçlerde Gümrükleme işlemşerinin tamamen dijital ortama aktarılması planlanmaktadır.
Gelinen noktada bir çok işlemin dijital ortama aktarıldığı işlemlerde Gümrük müşaviriliği şirketleri ve Gümrük müşavirlilerin etkin rol oynadığı Gümrükleme hizmetlerinin de maliyet ve hız anlamında olumlu etkileri olacaktır.
 


belgeye ulaşmak için tıklayınız
 
 
HİZMETE ÖZEL HİZMETE ÖZEL Dumlupınar Bulv. No:151 Eskişehir Yolu 9.Km.06530 /ANKARA E-Posta:igozel@gtb.gov.tr Tel:0 312 449 33 04 Fax:0 312 449 31 01 Bilgi İçin: İKBAL ERBAY Ticaret Uzmanı 1 / 1 T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GÜNLÜDÜR Sayı : E-73421605-700 Konu : Antrepoda Kağıtsız Beyanname - Pilot Uygulama ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ Bakanlığımızca yürütülmekte olan "Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi" kapsamında, antrepo beyannamesi eki tüm belgeler, beyanname ile ilgili olarak yapılan memur işlemleri ve beyanname ile ilgili sonradan olabilecek yükümlü taleplerinin elektronik ortama alınarak gümrük beyannamesi ile ilgili tüm işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesi hedeflenmektedir. Söz konusu projeye ilişkin 21.12.2020 tarihinden itibaren Ankara Gümrük Müdürlüğünde pilot uygulamaya başlanması planlanmaktadır. Bu tarihten itibaren 71XX ve 72XX rejim kodlu antrepo beyannamelerine ilişkin olarak işlemler anılan gümrük müdürlüğünde aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır: - 21.12.2020 - 27.12.2020 tarihleri arasında beyannameye ekli kağıt ortamında düzenlenen belgelerin ihtiyari olarak taranabilmesi ve e-imza ile imzalanmaksızın beyannamenin blokesinin kaldırılabilmesi sağlanacaktır. - 28.12.2020 tarihi itibariyla, beyannameye eklenmesi gereken belgelerin taranarak ilgili muayene memurunca taranmış belge üzerinden e-imza ile işlem yapılması zorunlu tutulacaktır. - Taranarak sisteme eklenen belgeler ilgili muayene memuru tarafından "Muayene/Kontrol" ekranından görüntülecek, bu belge için red ya da onay işlemi yapılacaktır. - Beyan edilen belgeler ilgili muayene memuru tarafından onaylanmamışsa, muayene blokesi kaldırmaya Sistem izin vermeyecektir. Pilot uygulamanın nihai hedefi ihracat beyannamelerinde olduğu gibi antrepo beyannamelerinde de kağıt nüshaların kaldırılması olup, gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra beyannamenin kağıt nüshası üzerinden takip edilen işlemlerin bulunması halinde bildirilmesi ve pilot uygulama kapsamında yaşanması olası diğer sorunlar ve öneriler hakkında Bakanlığımızın bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bilgi edinilmesi ve üyelerinize gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda gereğini rica ederim. Burak Serkan YAŞAR Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı V.

 

-TG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ-TG CUSTOM CONSULTANCY 

-GÜMRÜK MÜŞAVİRİ -CUSTOMS BROKER