Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri sistem rapor girişleri uzatıldı.

Gümrük idarelerinin izni kapsamında antrepo denetimlerini yapan Yetkilendirilimiş GÜMRÜK MÜŞAVİRİ tarafından sisteme girilmesi gerek günlük giriş çıkış ve işlem raporları süresi uzatıldı.

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 11.11.2020 tarihli ve 58927466 sayılı yazısı (YGMS de Günlük Raporun Sisteme Girilememesi Hk)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı :82858591-161.99

Konu :YGMS`de Günlük Raporun Sisteme
Girilememesi Hk

 

 

 

11.11.2020 / 58927466
DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

İlgi :09.11.2020 tarihli, 58870532 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile 10.09.2020 tarihli, 31240 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği ile ihdas edilen günlük rapor uygulamaya alınmıştı.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Sisteminde oluşan teknik aksaklıklar nedeniyle günlük raporların Sisteme girişlerinin yapılamadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, bu hafta içerisinde Sisteme girilmesi gereken günlük rapor bilgilerinin Sisteme girişleri 16.11.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Jale ARSLAN
Bakan. a.
Genel Müdür V.

 

 

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

TG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ