İhracat beyannamelerinin İhracat hedefleri doğrultusunda hızlandırılması hakkında

Gümrükler genel müdürlüğünden alınan yazıda Ülkemiz ihracat hedeflerinin yerine getirilmesi amacıyla gümrüklerde mevcut ihracat işlemlerine dair Gümrük beyannamelerinin süratle tamamlanması ve ihracat işlemlerinin yapılmasını teminen her türlü tedbirin alınmasına yönelelik yazı yayınlanmıştır.

İhracat işlemleri