İhracat Beyannamelerinin Kapatılması - TG gümrükleme

Gümrükleme işlemleri sırasında teknoloji bütün imkanlarıyla birlikte kullanılmaktadır. Gelinen noktada bir çok işlem insan eline bırakılmadan otomatik sistemsel yapılmaktadır.

Ancak sistemsel yeni yapılandırmalar beraberinde de aksaklıklar getirmektedir. İhracat Gümrükleme işlemleri sırasında kullanılan İhracat beyannanamelerinin VEDOP Sorgulamasında İGMD istanbul gümrük müşavirleri derneğince (Derneğimizin) Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 08.11.2017 tarih, 2017/5313-EA sayılı "İhracat Beyannamelerinin Kapatılması" ve 18.09.2018 tarih, 2018/3705-BU sayılı "İhracat Beyannamelerinin Kapatılması VEDOP Sorgulaması" konulu yazıları ile 30.01.2018 ve 19.09.2019 tarihli cevabi yazıları ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.