A.tr dolaşım belgeleri hakkında İstanbul ticaret odası duyurusu

 

İTHALAT VE İHRACATTA DÜZENLENEN ATR DOLAŞIM BELGELERİ HAKKINDA.

Türkiye odalar ve borsalar birliğinden ticaret bakanlığına atfen alınan bir yazıda A.TR dolaşım belgesinin 4 nolu hanesinde yazılı bulunan "AET/TÜRKİYE ORTAKLIĞI ASSOCIATION between the EUROPEAN ECONOMIC COMINITY and TURKEY" ifadesinin bundan böyle "ASSOCIATION between the EUROPEAN COMMINITY and TURKEY" şeklinde yazıyor olması gerektiği duyumlarına ilişkin olarak Alman gümrük idaresinden alınan cevapta A.TR belgesinin 4 Nolu hanesinde "AB" yazılması yönünde bir talimatın alman basım evklerine verildiği , Alman ihracatçıların " eylül 2019 tarihinden itibaren ilgili haneye sadece "AB" yazılmış belgeleri kullanabileceği , bunula birlikte bu uygulamanın sadece Almanya'da yerleşik ihracatçılar tarafından düzenlenecek A.TR dolaşım belgeleri için geçerli olduğu kaydedilerek Almanya'ya yaopılacak ihracatlar da ihracatçı firmalarımızın  halihazırda kullanılan A.TR dolaşum belgelerinin düzenlemeye devam edebileceği vurgulanmıştır.

 

 

belge örneği için tıklayınız