PLASTİK HAMMADDE,PLASTİK ÜRÜNLERİ İTHALATI VE PLASTİK HAMMADDE ,PLASTİK ÜRÜNLERİ GÜMRÜKLEME VE GÜMRÜ

 

Türk gümrük tarife cetvelinde 39. fasılda yer alan plastik ürünler ve plastik ürünlerden elde edilen mamuller günümüz ticaretinde çok önemli bir yere sahiptir.

plastiklerin ithalatı ve gümrüklemesi esnasında dikkat edilmesi gereken bir çok unsur vardır. çok genel bir kavram olan plastikleri mamul olduğu maddeye göre sınıflandırıp uygun GTIP pozisyonunda değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

G.T.İ.P. FASIL 39-Plastikler ve mamulleri İzahname
3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde): 3901 - İzahname
3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde): 3902 - İzahname
3903 Stiren polimerleri (ilk şekillerde): 3903 - İzahname
3904 Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) : 3904 - İzahname
3905 Vinil asetat veya diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde ); diğer vinil polimerleri (ilk şekillerde): 3905 - İzahname
3906 Akrilik polimerler (ilk şekillerde): 3906 - İzahname
3907 Poliasetaller, diğer polieterler ve epoksi reçineler (ilk şekillerde); polikarbonatlar, alkit reçineler, polialilesterler ve diğer poliester - ler (ilk şekillerde) : 3907 - İzahname
3908 Poliamidler (ilk şekillerde): 3908 - İzahname
3909 Amino reçineler, fenolik reçineler ve poliüretanlar (ilk şekillerde): 3909 - İzahname
3910 Silikonlar (ilk şekillerde) 3910 - İzahname
3911 Petrol reçineleri, kumaron-inden reçineleri, politerpenler, polisülfürler, polisülfonlar ve bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen diğer ürünler (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde): 3911 - İzahname
3912 Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin başka yerinde belirtilme - yen veya yer almayan) (ilk şekillerde): 3912 - İzahname
3913 Tabii polimerler (aljinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabii polimerler (sertleştirilmiş proteinler, tabii kauçuğun kimyasal türevleri gibi) (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde): 3913 - İzahname
3914 39.01 ila 39.13 Pozisyonlarında yer alan polimer esasIı iyon değiştiriciler (ilk şekillerde) 3914 - İzahname
3915 Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları: 3915 - İzahname
3916 Plastikten mamul, enine kesitinin en geniş yeri 1 mm.yi geçen monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş): 3916 - İzahname
3917 Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar gibi): 3917 - İzahname
3918 Plastiklerden yer kaplamaları (kendinden yapışkan olsun olmasın) (rulo veya kare şeklinde); bu fasılın 9 numaralı notunda belirtilen plastiklerden yapılmış duvar veya tavan kaplamaları: 3918 - İzahname
3919 Plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bantlar, şeritler, filmler, folyolar ve diğer yassı şekiller (rulo halinde olsun olmasın): 3919 - İzahname
3920 Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz): 3920 - İzahname
3921 Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyoler ve şeritler: 3921 - İzahname
3922 Plastiklerden banyo küvetleri, duş tekneleri, eviyeler, lavabolar, bideler, alafranga tuvaletler, kapaklar ve oturaklar, su depoları ve benzeri hijyenik eşya: 3922 - İzahname
3923 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; plastikten tıpalar, kapaklar ve diğer kapama malzemeleri : 3923 - İzahname
3924 Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası : 3924 - İzahname
3925 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastik - lerden inşaat malzemeleri: 3925 - İzahname
3926 Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya:

 

 

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Eşyanın İngilizce Tanımı Ölçü Birimi 474 Vergi Haddi Tarife Tanımları  
  I. İLK ŞEKİLLERDE I. PRIMARY FORMS        
3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde): Polymers of ethylene, in primary forms:        
 3901.10 Özgül kütlesi 0,94'ten az olan polietilen: Polyethylene having a specific gravity of less than 0,94:        
 3901.10.10.00.00 - - Lineer polietilen - - Linear polyethylene - 50 Sınıf Vergi Hesapla
  - - Diğerleri - - Other        
 3901.10.90.00.11 - - - Alçak yoğunluk polietilen - - - Low density polyethylene - 50 Sınıf Vergi Hesapla
 3901.10.90.00.12 - - - Polietilen kompaundları - - - Polyethylene compounds - 50 Sınıf Vergi Hesapla
 3901.10.90.00.19 - - - Diğerleri - - - Other - 50 SınıfSınıf Vergi Hesapla
 3901.20 Özgül kütlesi 0,94 veya daha fazla olan polietilen: Polyethylene having a specific gravity of 0,94 or more:        
 3901.20.10.00.00 - - Polietilen (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde, 23°C'de özgül kütlesi 0,958 veya daha fazla olan,50 mgr./kg. veya daha az aluminyum,2 mgr./kg. veya daha az kalsiyum,2 mgr./kg. veya daha az krom,2 mgr./kg. veya daha az demir,2 mgr./kg. veya daha az nikel,2 mgr./kg. veya daha az titanyum ve8 mgr./kg. veya daha az vanadyum içeren klorosülfolanmış polietilen imaline mahsus) - - Polyethylene in one of the forms mentioned in note 6(b) to this chapter, of a specific gravity of 0,958 or more at 23 °C, containing
- 50 mg/kg or less of aluminium,
- 2 mg/kg or less of calcium,
- 2 mg/kg or less of chromium,
- 2 mg/kg or less of iron,
- 2 mg/kg or less of nickel,
- 2 mg/kg or less of titanium and
- 8 mg/kg or less of vanadium,
for the manufacture of chlorosulphonated polyethylene
- 50   Vergi Hesapla
  - - Diğerleri - - Other        
 3901.20.90.00.11 - - - Yüksek yoğunluk polietilen - - - High density polyethylene - 50   Vergi Hesapla
 3901.20.90.00.12 - - - Polietilen kompaundları - - - Polyethylene compounds - 50   Vergi Hesapla
 3901.20.90.00.19 - - - Diğerleri - - - Other - 50 Sınıf Vergi Hesapla
 3901.30.00.00.00 Etilen-vinil asetat kopolimerleri Ethylene-vinyl acetate copolymers - 50   Vergi Hesapla
 3901.40.00.00.00 Etilen-alfa-olefin kopolimerleri, özgül kütlesi 0,94’ten az olanlar Ethylene-alpha-olefins copolymers, having a specific gravity of less than 0,94 - 50 Avi Vergi Hesapla
 3901.90 Diğerleri Other        
 3901.90.30.00.00 - - Etilenin terpolimer tuzu ile izobütil akrilat ve metakrilik asit içeren iyonomer reçine ; polistiren'in A-B-A blok kopolimeri, etilen-bütilenkopolimer ve polistiren (ağırlıkça % 35 veya daha az stiren içeren) (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan) - - Ionomer resin consisting of a salt of a terpolymer of ethylene with isobutyl acrylate and methacrylic acid A-B-A block copolymer of polystyrene, ethylene-butylene copolymer and polystyrene, containing by weight 35 % or less of styrene, in one of the forms mentioned in note 6(b) to this chapter - 50   Vergi Hesapla
  - - Diğerleri - - Other        
 3901.90.80.00.11 - - - Etilen propilen kopolimeri - - - Ethylene propylene copolymer - 50   Vergi Hesapla
 3901.90.80.00.12 - - - Klorsülfolanmış alçak yoğunluk polietilen (kompaundlar dahil) - - - Chloro sulphonated low density polyethylene (including compounds) - 50   Vergi Hesapla
 3901.90.80.00.19 - - - Diğerleri - - - Other - 50   Vergi Hesapla

 

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Eşyanın İngilizce Tanımı Ölçü Birimi 474 Vergi Haddi Tarife Tanımları  
3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde): Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms:        
 3902.10 Polipropilen: Polypropylene:        
 3902.10.00.00.11 - - Polipropilen kompaundları - - Polypropylene compounds - 50   Vergi Hesapla
 3902.10.00.00.19 - - Diğerleri - - Other - 50   Vergi Hesapla
 3902.20.00.00.00 Poliizobutilen Polyisobutylene - 50   Vergi Hesapla
 3902.30 Propilen kopolimerleri: Propylene copolymers:        
 3902.30.00.00.11 - - Polipropilen kopolimerleri kompaundları - - Polypropylene copolymer compounds - 50   Vergi Hesapla
 3902.30.00.00.19 - - Diğerleri - - Other - 50   Vergi Hesapla
 3902.90 Diğerleri: Other        
 3902.90.10.00.00 - - Polistiren'in A-B-A blok kopolimeri, etilen-butilen kopolimer ve polistiren (ağırlık itibariyle % 35 veya daha az stiren içeren) (bu fasılın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan) - - A-B-A block copolymer of polystyrene, ethylene-butylene copolymer and polystyrene, containing by weight 35 % or less of styrene, in one of the forms mentioned in note 6(b) to this chapter - 50   Vergi Hesapla
 3902.90.20.00.00 - - Polybut -1- ene (but-1-ene ile ağırlık itibariyle % 10 veya daha az etilen içeren kopolimer veya polybut - 1 - ene ile ağırlık itibariyle % 10 veya daha az polietilen ve/veya ağırlık itibariyle % 25 veya daha az polipropilen karışımı) (bu fasılın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan) - - Polybut-1-ene, a copolymer of but-1-ene with ethylene containing by weight 10 % or less of ethylene, or a blend of polybut-1-ene with polyethylene and/or polypropylene containing by weight 10 % or less of polyethylene and/or 25 % or less of polypropylene, in one of the forms mentioned in note 6(b) to this chapter - 50   Vergi Hesapla
 3902.90.90.00.00 - - Diğerleri - - Other - 50   Vergi Hesapla

 

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Eşyanın İngilizce Tanımı Ölçü Birimi 474 Vergi Haddi Tarife Tanımları  
3903 Stiren polimerleri (ilk şekillerde): Polymers of styrene, in primary forms:        
  Polistiren: Polystyrene:        
 3903.11.00.00.00 - - Genleşebilen - - Expansible - 50   Vergi Hesapla
 3903.19.00.00.00 - - Diğerleri - - Other - 50   Vergi Hesapla
 3903.20.00.00.00 Stiren-akrilonitril (SAN) kopolimerleri Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers - 50   Vergi Hesapla
 3903.30.00.00.00 Akrilonitril-butadien-stiren (ABS) kopolimerleri Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers - 50   Vergi Hesapla
 3903.90 Diğerleri: Other        
 3903.90.10.00.00 - - Sadece stiren ve alil alkolün kopolimeri (asetil değeri 175 veya daha fazla) - - Copolymer, solely of styrene with allyl alcohol, of an acetyl value of 175 or more - 50   Vergi Hesapla
 3903.90.20.00.00 - - Bromlanmış polistiren (ağırlık itibariyle % 58 veya daha fazla fakat % 71'i geçmeyen oranda bromin içeren, bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde olan) - - Brominated polystyrene, containing by weight 58 % or more but not more than 71 % of bromine, in one of the forms mentioned in note 6(b) to this chapter - 50   Vergi Hesapla
 3903.90.90.00.00 - - Diğerleri - - Other - 50 Sınıf Vergi Hesapla
G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Eşyanın İngilizce Tanımı Ölçü Birimi 474 Vergi Haddi Tarife Tanımları  
3904 Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) : Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary forms:        
  Poli(vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC) Poly(vinyl chloride), not mixed with any other substances        
 3904.10.00.00.11 - - Emülsiyon poli(vinil klorür) (E-PVC) - - Polyvinyl chloride emulsion (E-PVC) - 50   Vergi Hesapla
 3904.10.00.00.19 - - Diğerleri - - Other - 50   Vergi Hesapla
  Diğer poli(vinil klorür): Other poly(vinyl chloride):        
 3904.21.00.00.00 - - Plastifiye edilmemiş PVC - - Non-plasticised - 50   Vergi Hesapla
 3904.22.00.00.00 - - Plastifiye edilmiş PVC - - Plasticised - 50   Vergi Hesapla
 3904.30.00.00.00 Vinil klorür-vinil asetat kopolimerleri Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers - 50   Vergi Hesapla
 3904.40.00.00.00 Diğer vinil klorür kopolimerleri Other vinyl chloride copolymers - 50   Vergi Hesapla
 3904.50 Viniliden klorür polimerleri: Vinylidene chloride polymers:        
 3904.50.10.00.00 - - Viniliden klorürle akrilonitril kopolimeri (çapı 4 mikrometre veya daha fazla fakat 20 mikrometreyi geçmeyen genleşebilir kürecik şeklinde) - - Copolymer of vinylidene chloride with acrylonitrile, in the form of expansible beads of a diameter of 4 micrometres or more but not more than 20 micrometres - 50   Vergi Hesapla
 3904.50.90.00.00 - - Diğerleri - - Other - 50   Vergi Hesapla
  Florlu polimerleri: Fluoropolymers:        
 3904.61.00.00.00 - - Politetrafloretilen (PTFE) - - Polytetrafluoroethylene - 50   Vergi Hesapla
 3904.69 - - Diğerleri: - - Other        
 3904.69.10.00.00 - - - Polivinil florür (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde olan ) - - - Poly(vinyl fluoride), in one of the forms mentioned in note 6(b) to this chapter - 50   Vergi Hesapla
 3904.69.20.00.00 - - - Fluoroelastomer FKM - - - Fluoroelastomer FKM - 50   Vergi Hesapla
 3904.69.80.00.00 - - - Diğerleri - - - Other - 50 Sınıf Vergi Hesapla
 3904.90.00.00.00 Diğerleri Other - 50   Vergi Hesapla
G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Eşyanın İngilizce Tanımı Ölçü Birimi 474 Vergi Haddi Tarife Tanımları  
3905 Vinil asetat veya diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde ); diğer vinil polimerleri (ilk şekillerde): Polymers of vinyl acetate or of other vinyl esters, in primary forms other vinyl polymers in primary forms:        
  Poli(vinil asetat) : Poly(vinyl acetate):        
 3905.12.00.00.00 - - Sulu dispersiyon halinde - - In aqueous dispersion - 50   Vergi Hesapla
 3905.19.00.00.00 - - Diğerleri - - Other - 50   Vergi Hesapla
  Vinil asetat kopolimerleri : Vinyl acetate copolymers:        
 3905.21.00.00.00 - - Sulu dispersiyon halinde - - In aqueous dispersion - 50   Vergi Hesapla
 3905.29.00.00.00 - - Diğerleri - - Other - 50   Vergi Hesapla
 3905.30.00.00.00 Poli(vinil alkol) (hidrolize olmamış asetat grupları içersin içermesin) Poly(vinyl alcohol), whether or not containing unhydrolysed acetate groups - 50   Vergi Hesapla
  Diğerleri : Other        
 3905.91.00.00.00 - - Kopolimerler - - Copolymers - 50 Avi Vergi Hesapla
 3905.99 - - Diğerleri: - - Other        
 3905.99.10.00.00 - - - Poli (vinil formal) (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde olup, molekül ağırlığı 10 000 veya daha fazla fakat 40 000'i geçmeyen ve ağırlık itibariyle:vinil asetat üzerinden değerlendirildiğinde % 9,5 veya daha fazla fakat % 13'den fazla olmayan asetil grupları içeren vevinil alkol üzerinden değerlendirildiğinde % 5 veya daha fazla fakat % 6,5'den fazla olmayan hidroksil grupları içeren) - - - Poly(vinyl formal), in one of the forms mentioned in note 6(b) to this chapter, of a molecular weight of 10 000 or more but not exceeding 40 000 and containing by weight
- 9,5 % or more but not more than 13 % of acetyl groups evaluated as vinyl acetate and
- 5 % or more but not more than 6,5 % of hydroxy groups evaluated as vinyl alcohol
- 50   Vergi Hesapla
 3905.99.90.00.00 - - - Diğerleri - - - Other - 50

 

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Eşyanın İngilizce Tanımı Ölçü Birimi 474 Vergi Haddi Tarife Tanımları  
3906 Akrilik polimerler (ilk şekillerde): Acrylic polymers in primary forms:        
 3906.10.00.00.00 Poli(metil metakrilat) Poly(methyl methacrylate) - 50   Vergi Hesapla
 3906.90 Diğerleri: Other        
 3906.90.10.00.00 - - Poli [N- (3- hidroksiimino -1,1- dimetilbutil) akrilamid] - - Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)acrylamide] - 50 SınıfAviSınıf Vergi Hesapla
 3906.90.20.00.00 - - 2-Diizopropilaminoetil metil akrilat ile desil metil akrilatın kopolimerinin ağırlık itibariyle N,N-dimetil asetamid'de % 55 veya daha fazla kopolimer içeren çözeltisi - - Copolymer of 2-diisopropylaminoethyl methacrylate with decyl methacrylate, in the form of a solution in N, N-dimethylacetamide, containing by weight 55 % or more of copolymer - 50 SınıfAviSınıf Vergi Hesapla
 3906.90.30.00.00 - - Akrilik asit ile 2-etilhekzil akrilat kopolimeri (ağırlık itibariyle % 10 veya fazla fakat % 11'den fazla olmayan 2-etilhekzil akrilat içeren) - - Copolymer of acrylic acid with 2-ethylhexyl acrylate, containing by weight 10 % or more but not more than 11 % of 2-ethylhexyl acrylate - 50 SınıfAviSınıf Vergi Hesapla
 3906.90.40.00.00 - - Akrilonitril ile metil akrilat kopolimeri [Polibutadien-akrilonitril (NBR) ile tadil edilmiş] - - Copolymer of acrylonitrile with methyl acrylate, modified with polybutadieneacrylonitrile (NBR) - 50 SınıfAviSınıf Vergi Hesapla
 3906.90.50.00.00 - - Tekstil baskı patlarının imalinde kıvam verici olarak kullanılmaya mahsus akrilik asid ile metil akrilat ve az miktarda diğer monomerleri içeren polimerizasyon ürünü - - Polymerisation product of acrylic acid with alkyl methacrylate and small quantities of other monomers, for use as a thickener in the manufacture of textile printing pastes - 50 SınıfAviSınıf Vergi Hesapla
 3906.90.60.00.00 - - Ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla metil akrilat içeren (silika içersin içermesin) metil akrilat ile etilenin sonda olmayan (non-terminal) ikame karboksi grubunu içeren monomerin kopolimeri - - Copolymer of methyl acrylate with ethylene and a monomer containing a non-terminal carboxy group as a substituent, containing by weight 50 % or more of methyl acrylate, whether or not compounded with silica - 50 SınıfAviSınıf Vergi Hesapla
 3906.90.90.00.00 - - Diğerleri - - Other - 50 SınıfSınıfAvi Vergi Hesapla
G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Eşyanın İngilizce Tanımı Ölçü Birimi 474 Vergi Haddi Tarife Tanımları  
3907 Poliasetaller, diğer polieterler ve epoksi reçineler (ilk şekillerde); polikarbonatlar, alkit reçineler, polialilesterler ve diğer poliester - ler (ilk şekillerde) : Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in primary forms:        
 3907.10.00.00.00 Poliasetaller Polyacetals - 50   Vergi Hesapla
 3907.20 Diğer polieterler: Other polyethers:        
  - - Polieter alkoller: - - Polyether alcohols:        
 3907.20.11.00.00 - - - Polietilen glikoller - - - Polyethylene glycols - 50 SınıfAviSınıfSınıfSınıf Vergi Hesapla
 3907.20.20.00.00 - - - Diğerleri - - - Other - 50 SınıfSınıfSınıfSınıfAvi Vergi Hesapla
  - - Diğerleri: - - Other        
 3907.20.91.00.00 - - - 1-Kloro-2,3-epoksipropan ile etilen oksit kopolimeri - - - Copolymer of 1-chloro-2,3-epoxypropane with ethylene oxide - 50 SınıfAviSınıfSınıfSınıf Vergi Hesapla
 3907.20.99.00.00 - - - Diğerleri - - - Other - 50 SınıfAviSınıfSınıfSınıf Vergi Hesapla
 3907.30.00.00.00 Epoksi reçineler Epoxide resins - 50 Btb Vergi Hesapla
 3907.40.00.00.00 Polikarbonatlar Polycarbonates - 50   Vergi Hesapla
 3907.50.00.00.00 Alkit reçineler Alkyd resins - 50   Vergi Hesapla
  Poli(etilen tereftalat) : Poly(ethylene terephthalate):        
 3907.61.00.00.00 - - 78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar - - Having a viscosity number of 78 ml/g or higher - 50   Vergi Hesapla
 3907.69.00.00.00 - - Diğerleri - - Other - 50   Vergi Hesapla
 3907.70.00.00.00 Poli(laktik asit) Poly(lactic acid) - 50   Vergi Hesapla
  Diğer poliesterler: Other polyesters:        
 3907.91 - - Doymamışlar: - - Unsaturated:        
 3907.91.10.00.00 - - - Sıvı - - - Liquid - 50   Vergi Hesapla
 3907.91.90.00.00 - - - Diğerleri - - - Other - 50   Vergi Hesapla
 3907.99 - - Diğerleri : - - Other        
 3907.99.05.00.00 - - - Termoplastik sıvı kristal aromatik poliester kopolimerleri - - - Thermoplastic liquid crystal aromatic polyester copolymers - 50   Vergi Hesapla
 3907.99.10.00.00 - - - Poli (etilen naftalen-2,6-dikarboksilat) - - - Poly(ethylene naphthalene-2,6-dicarboxylate) - 50   Vergi Hesapla
 3907.99.80.00.00 - - - Diğerleri - - - Other - 50   Vergi Hesapla

 

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Eşyanın İngilizce Tanımı Ölçü Birimi 474 Vergi Haddi Tarife Tanımları  
3908 Poliamidler (ilk şekillerde): Polyamides in primary forms:        
 3908.10 Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12: Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12:        
 3908.10.00.00.11 - - Kompaundları - - Compounds - 50   Vergi Hesapla
 3908.10.00.00.19 - - Diğerleri - - Other - 50   Vergi Hesapla
 3908.90.00.00.00 Diğerleri Other - 50 Sınıf Vergi Hesapla
G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Eşyanın İngilizce Tanımı Ölçü Birimi 474 Vergi Haddi Tarife Tanımları  
3909 Amino reçineler, fenolik reçineler ve poliüretanlar (ilk şekillerde): Amino-resins, phenolic resins and polyurethanes, in primary forms:        
 3909.10.00.00.00 Üre reçineleri; tiyoüre reçineleri Urea resins thiourea resins - 50   Vergi Hesapla
 3909.20.00.00.00 Melamin reçineler Melamine resins - 50   Vergi Hesapla
  Diğer amino reçineler: Other amino-resins:        
 3909.31.00.00.00 - - Poli (metilen fenil izosiyanat) (ham MDI, polimerik MDI) - - Poly(methylene phenyl isocyanate) (crude MDI, polymeric MDI) - 50   Vergi Hesapla
 3909.39.00.00.00 - - Diğerleri - - Other - 50   Vergi Hesapla
 3909.40.00.00.00 Fenolik reçineler Phenolic resins - 50 Sınıf Vergi Hesapla
 3909.50 Poliüretanlar: Polyurethanes:        
 3909.50.10.00.00 - - 2,2'- (tert-butilimino) dietanol ve 4,4-metilendisiklohekzilen diizosiyanat poliüretanın N,N-dimetil asetamid'de ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi - - Polyurethane of 2,2'-(tert-butylimino)diethanol and 4,4'-methylenedicyclohexyl diisocyanate, in the form of a solution in N, N-dimethylacetamide, containing by weight 50 % or more of polymer - 50   Vergi Hesapla
 3909.50.90.00.00 - - Diğerleri - - Other - 50   Vergi Hesapla

 

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Eşyanın İngilizce Tanımı Ölçü Birimi 474 Vergi Haddi Tarife Tanımları  
 3910.00 Silikonlar (ilk şekillerde) Silicones in primary forms        
 3910.00.00.00.11 Silikon yağları Silicone oils - 50 Sınıf Vergi Hesapla
 3910.00.00.00.12 Dispersiyon, emilsiyon, süspansiyon ve çözeltiler Dispersion, emulsion, suspension and solvents - 50 Sınıf Vergi Hesapla
 3910.00.00.00.19 Diğerleri Other - 50 Sınıf Vergi Hesapla
G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Eşyanın İngilizce Tanımı Ölçü Birimi 474 Vergi Haddi Tarife Tanımları  
3911 Petrol reçineleri, kumaron-inden reçineleri, politerpenler, polisülfürler, polisülfonlar ve bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen diğer ürünler (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde): Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones and other products specified in note 3 to this chapter, not elsewhere specified or included, in primary forms:        
 3911.10.00.00.00 Petrol reçineleri, kumaron, inden veya kumaron-inden reçineleri, politerpenler Petroleum resins, coumarone, indene or coumarone-indene resins and polyterpenes - 50   Vergi Hesapla
 3911.90 Diğerleri: Other        
  - - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyon ürünleri (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın): - - Condensation or rearrangement polymerisation products whether or not chemically modified:        
 3911.90.11.00.00 - - - Poli (oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-1,4-fenilenizopropiliden1,4-fenilen) (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde) - - - Poly(oxy-1,4-phenylenesulphonyl-1,4-phenyleneoxy-1,4-phenyleneisopropylidene-1,4-phenylene), in one of the forms mentioned in note 6(b) to this chapter - 50 SınıfSınıfSınıfSınıfAvi Vergi Hesapla
 3911.90.13.00.00 - - - Poli (tiyo-1,4-fenilen) - - - Poly(thio-1,4-phenylene) - 50 SınıfSınıfSınıfSınıfAvi Vergi Hesapla
 3911.90.19.00.00 - - - Diğerleri - - - Other - 50 SınıfSınıfSınıfSınıfAvi Vergi Hesapla
  - - Diğerleri: - - Other        
 3911.90.92.00.00 - - - p-Krezol ve divinil benzen kopolimerinin N,N-dimetilasetamid'de ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi; Hidrojene edilmiş viniltoluen ve A-metil stiren kopolimerleri - - - Copolymer of p-cresol and divinylbenzene, in the form of a solution in N,N-dimethylacetamide containing by weight 50 % or more of polymer hydrogenated copolymers of vinyltoluene and ?-methylstyrene - 50 SınıfSınıfSınıfSınıfAvi Vergi Hesapla
 3911.90.99.00.00 - - - Diğerleri - - - Other - 50 SınıfSınıfSınıfSınıfAvi Vergi Hesapla

 

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Eşyanın İngilizce Tanımı Ölçü Birimi 474 Vergi Haddi Tarife Tanımları  
3912 Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin başka yerinde belirtilme - yen veya yer almayan) (ilk şekillerde): Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or included, in primary forms:        
  Selüloz asetatları: Cellulose acetates:        
 3912.11.00.00.00 - - Plastifiye edilmemiş olanlar - - Non-plasticised - 50   Vergi Hesapla
 3912.12.00.00.00 - - Plastifiye edilmiş olanlar - - Plasticised - 50   Vergi Hesapla
 3912.20 Selüloz nitratları (kollodyonlar dahil): Cellulose nitrates (including collodions):        
  - - Plastifiye edilmemiş olanlar: - - Non-plasticised        
  - - - Kollodyonlar ve seloidin - - - Collodions and celloidin        
 3912.20.11.00.11 - - - - % 12,6'dan az oranda azot içeren ve % 25'den fazla oranda su veya alkolle ıslatılmış olanlar - - - - Retted or alcohol having less than 12,6% and more than 25% nitrade - 50   Vergi Hesapla
 3912.20.11.00.19 - - - - Diğerleri - - - - Other - 50   Vergi Hesapla
  - - - Diğerleri - - - Other        
 3912.20.19.00.11 - - - - % 12,6'dan az oranda azot içeren ve % 25'den fazla oranda su veya alkolle ıslatılmış olanlar - - - - Retted or alcohol having less than 12,6% and more than 25% nitrade - 50   Vergi Hesapla
 3912.20.19.00.19 - - - - Diğerleri - - - - Other - 50   Vergi Hesapla
 3912.20.90.00.00 - - Plastifiye edilmiş olanlar - - Plasticised - 50   Vergi Hesapla
  Selüloz eterleri: Cellulose ethers:        
 3912.31.00.00.00 - - Karboksimetilselüloz ve tuzları - - Carboxymethylcellulose and its salts - 50   Vergi Hesapla
 3912.39 - - Diğerleri: - - Other        
 3912.39.20.00.00 - - - Hidroksipropilselüloz - - - Hydroxypropylcellulose - 50   Vergi Hesapla
 3912.39.85.00.00 - - - Diğerleri - - - Other - 50   Vergi Hesapla
 3912.90 Diğerleri: Other        
 3912.90.10.00.00 - - Selüloz esterleri - - Cellulose esters - 50 Avi Vergi Hesapla
 3912.90.90.00.00 - - Diğerleri - - Other - 50 Avi Vergi Hesapla
G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Eşyanın İngilizce Tanımı Ölçü Birimi 474 Vergi Haddi Tarife Tanımları  
3913 Tabii polimerler (aljinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabii polimerler (sertleştirilmiş proteinler, tabii kauçuğun kimyasal türevleri gibi) (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde): Natural polymers (for example, alginic acid) and modified natural polymers (for example, hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), not elsewhere specified or included, in primary forms:        
 3913.10.00.00.00 Aljinik asit, tuzları ve esterleri Alginic acid, its salts and esters - 50   Vergi Hesapla
 3913.90 Diğerleri: Other        
 3913.90.00.10.00 - - Dekstran - - Dextran (a) - 15 SınıfSınıfAviSınıfSınıf Vergi Hesapla
 3913.90.00.20.00 - - Tabii kauçuğun kimyasal türevleri - - Chemical derivatives of natural rubber - 50 SınıfSınıfAviSınıfSınıf Vergi Hesapla
 3913.90.00.90.00 - - Diğerleri - - Other - 50 SınıfSınıfAviSınıfSınıf Vergi Hesapla

 

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Eşyanın İngilizce Tanımı Ölçü Birimi 474 Vergi Haddi Tarife Tanımları  
 3914.00.00.00.00 39.01 ila 39.13 Pozisyonlarında yer alan polimer esasIı iyon değiştiriciler (ilk şekillerde) Ion-exchangers based on polymers of headings 3901 to 3913, in primary forms - 50   Vergi Hesapla

 

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Eşyanın İngilizce Tanımı Ölçü Birimi 474 Vergi Haddi Tarife Tanımları  
  II. DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR; YARI MAMULLER; EŞYA II. WASTE, PARINGS AND SCRAP; SEMI-MANUFACTURES; ARTICLES        
3915 Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları: Waste, parings and scrap, of plastics:        
 3915.10.00.00.00 Etilen polimerlerinden olanlar Of polymers of ethylene - 50   Vergi Hesapla
 3915.20.00.00.00 Stiren polimerlerinden olanlar Of polymers of styrene - 50   Vergi Hesapla
 3915.30.00.00.00 Vinil klorür polimerlerinden olanlar Of polymers of vinyl chloride - 50   Vergi Hesapla
 3915.90 Diğer plastiklerden olanlar: Of other plastics:        
  - - Propilen polimerlerinden olanlar: - - Of polymers of propylene:        
 3915.90.11.10.00 - - - Katılma polimerizasyonu ürünleri - - - Of addition polymerisation products - 50   Vergi Hesapla
 3915.90.11.90.00 - - - Diğerleri - - - Other - 50   Vergi Hesapla
  - - Diğerleri: - - Other        
 3915.90.80.00.11 - - - Polietilen tereftalattan (PET) olanlar - - - Of Polyethylene-Terephthalate (PET) - 50 Sınıf Vergi Hesapla
 3915.90.80.00.19 - - - Diğerleri - - - Other - 50   Vergi Hesapla
G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Eşyanın İngilizce Tanımı Ölçü Birimi 474 Vergi Haddi Tarife Tanımları  
3916 Plastikten mamul, enine kesitinin en geniş yeri 1 mm.yi geçen monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş): Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1 mm, rods, sticks and profile shapes, whether or not surface-worked but not otherwise worked, of plastics:        
 3916.10.00.00.00 Etilen polimerlerinden olanlar Of polymers of ethylene - 50   Vergi Hesapla
 3916.20.00.00.00 Vinil klorür polimerlerinden olanlar Of polymers of vinyl chloride - 50 Avi Vergi Hesapla
 3916.90 Diğer plastiklerden olanlar: Of other plastics:        
  - - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın): - - Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified:        
 3916.90.10.00.11 - - - Fenoplastlardan olanlar - - - Of phenoplasts - 50   Vergi Hesapla
 3916.90.10.00.12 - - - Poliüretanlardan olanlar - - - Of polyurethanes: - 50   Vergi Hesapla
 3916.90.10.00.19 - - - Diğerleri - - - Other - 50   Vergi Hesapla
  - - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar: - - Of addition polymerisation products        
 3916.90.50.00.11 - - - Akrilik ve metakrilik polimerlerinden,akrilmetakrilik kopolimerlerinden olanlar - - - Of Acrylic and metacrylic polymers, akrylmetakrylic copolymers - 50   Vergi Hesapla
 3916.90.50.00.12 - - - Politetrafloretilenden olanlar - - - Of Polytetraphlorethylene - 50   Vergi Hesapla
 3916.90.50.00.19 - - - Diğerleri - - - Other - 50   Vergi Hesapla
 3916.90.90.00.00 - - Diğerleri - - Other - 50   Vergi Hesapla

 

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Eşyanın İngilizce Tanımı Ölçü Birimi 474 Vergi Haddi Tarife Tanımları  
3917 Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar gibi): Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor (for example, joints, elbows, flanges), of plastics:        
 3917.10 Sertleştirilmiş protein veya selülozik maddelerden yapılmış suni bağırsaklar (sucuk, sosis, salam kılıfları): Artificial guts (sausage casings) of hardened protein or of cellulosic materials:        
 3917.10.10.00.00 - - Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar - - Of hardened protein - 50   Vergi Hesapla
 3917.10.90.00.00 - - Selülozik plastik maddelerden olanlar - - Of cellulosic materials - 50   Vergi Hesapla
  Sert borular ve hortumlar: Tubes, pipes and hoses, rigid:        
 3917.21 - - Etilen polimerlerinden olanlar: - - Of polymers of ethylene        
 3917.21.10.00.00 - - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi islenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş) - - - Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked - 50 AviSınıf Vergi Hesapla
 3917.21.90.00.00 - - - Diğerleri - - - Other - 150 BtbAviSınıf Vergi Hesapla
 3917.22 - - Propilen polimerlerinden olanlar: - - Of polymers of propylene:        
 3917.22.10.00.00 - - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzun - lukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş) - - - Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked - 50   Vergi Hesapla
 3917.22.90.00.00 - - - Diğerleri - - - Other - 150   Vergi Hesapla
 3917.23 - - Vinil klorür polimerlerinden olanlar: - - Of polymers of vinyl chloride        
 3917.23.10.00.00 - - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş) - - - Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked - 50   Vergi Hesapla
 3917.23.90.00.00 - - - Diğerleri - - - Other - 150   Vergi Hesapla
 3917.29 - - Diğer plastiklerden olanlar: - - Of other plastics:        
 3917.29.00.10.00 - - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş) - - - Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked - 50   Vergi Hesapla
 3917.29.00.20.00 - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları takılmış olanlar - - - With fittings attached, for use in civil aircraft - 150   Vergi Hesapla
 3917.29.00.30.00 - - - Dikişli borular - - - Sewed pipes - 150   Vergi Hesapla
 3917.29.00.40.00 - - - Sertleştirilmiş proteinlerden tabii kauçuğun kimyasal türevlerinden olanlar - - - Of hardened proteins, natural hard rubber' chemical derivatives - 50   Vergi Hesapla
 3917.29.00.90.00 - - - Diğerleri - - - Other - 50   Vergi Hesapla
  Diğer borular ve hortumlar: Other tubes, pipes and hoses:        
 3917.31 - - Esnek borular ve hortumlar (en az 27,6 MPa'Iık bir basınca dayanabilenler): - - Flexible tubes, pipes and hoses, having a minimum burst pressure of 27,6 Mpa:        
 3917.31.00.10.00 - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları takılmış olanlar - - - With fittings attached, for use in civil aircraft - 150   Vergi Hesapla
 3917.31.00.20.00 - - - Hava kanalları - - - Air channels - 50   Vergi Hesapla
 3917.31.00.80.00 - - - Diğerleri - - - Other - 50   Vergi Hesapla
 3917.32 - - Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olmayan): - - Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, without fittings:        
 3917.32.00.10.00 - - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzun - lukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş) - - - Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked - 50   Vergi Hesapla
 3917.32.00.20.00 - - - Sosis,sucuk,salam için suni kılıflar - - - Artificial sausage casings - 50   Vergi Hesapla
 3917.32.00.30.00 - - - Dikişli borular - - - Sewed pipes - 150   Vergi Hesapla
 3917.32.00.40.00 - - - Hava kanalları - - - Air channels - 50   Vergi Hesapla
 3917.32.00.80.00 - - - Diğerleri - - - Other - 50   Vergi Hesapla
 3917.33.00.00.00 - - Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olan) - - Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, with fittings - 150 Sınıf Vergi Hesapla
 3917.39 - - Diğerleri: - - Other        
 3917.39.00.10.00 - - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş) - - - Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked - 50 BtbSınıf Vergi Hesapla
 3917.39.00.20.00 - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları takılmış olanlar - - - With fittings attached, for use in civil aircraft - 150 Sınıf Vergi Hesapla
 3917.39.00.30.00 - - - Dikişli olanlar - - - Sewed pipes - 150 Sınıf Vergi Hesapla
 3917.39.00.40.00 - - - Hava kanalları - - - Air channels - 50 Sınıf Vergi Hesapla
 3917.39.00.80.00 - - - Diğerleri - - - Other - 50 Sınıf Vergi Hesapla
 3917.40 Bağlantı elemanları: Fittings:        
 3917.40.00.00.11 - - Sert polivinil klorür boru ekleme parçaları (basınçlı borular için) - - Hard polyvinyl chloride pipe fittings (for pressured pipes) - 150   Vergi Hesapla
 3917.40.00.00.12 - - Elektrik iç tesisatında kullanılan polivinil klorür bükülgen borular için muflar - - Fittings for Polyvinyl chloride flexible pipes used at internal electrical installations - 150   Vergi Hesapla
 3917.40.00.00.19 - - Diğerleri - - Other - 150 Btb Vergi Hesapla
G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Eşyanın İngilizce Tanımı Ölçü Birimi 474 Vergi Haddi Tarife Tanımları  
3918 Plastiklerden yer kaplamaları (kendinden yapışkan olsun olmasın) (rulo veya kare şeklinde); bu fasılın 9 numaralı notunda belirtilen plastiklerden yapılmış duvar veya tavan kaplamaları: Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of tiles wall or ceiling coverings of plastics, as defined in note 9 to this chapter:        
 3918.10 Vinil klorür polimerlerinden olanlar: Of polymers of vinyl chloride        
  - - Bir mesnet üzerine poli(vinil klorür) emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış olanlar - - Consisting of a support impregnated, coated or covered with poly(vinyl chloride)        
 3918.10.10.00.11 - - - PVC yer kaplamaları - - - PVC floor coverings m2 50 Tnm Vergi Hesapla
 3918.10.10.00.12 - - - PVC duvar veya tavan kaplamaları - - - PVC wall or ceiling coverings m2 50 Tnm Vergi Hesapla
  - - Diğerleri - - Other        
 3918.10.90.00.11 - - - Kalınlığı 5mm'yi geçmeyenler - - - Of a thickness not exceeding 5 mm m2 150 Tnm Vergi Hesapla
 3918.10.90.00.19 - - - Diğerleri - - - Other m2 150 Tnm Vergi Hesapla
 3918.90 Diğer plastiklerden olanlar Of other plastics:        
 3918.90.00.00.11 - - İç mekan duvar ve tavanlar için polistiren karolar - - Tiles of polystyrene for interior wall and ceiling m2 150 SınıfSınıf Vergi Hesapla
 3918.90.00.00.19 - - Diğerleri - - Other m2 150 SınıfSınıf Vergi Hesapla

 

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Eşyanın İngilizce Tanımı Ölçü Birimi 474 Vergi Haddi Tarife Tanımları  
3919 Plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bantlar, şeritler, filmler, folyolar ve diğer yassı şekiller (rulo halinde olsun olmasın): Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, ofplastics, whether or not in rolls:        
 3919.10 Genişliği 20 cm.yi geçmeyen rulolar halinde: In rolls of a width not exceeding 20 cm:        
  - - Yapışkan bantlar (vulkanize edilmemiş tabii veya sentetik kauçukla sıvanmış): - - Strips, the coating of which consists of unvulcanised natural or synthetic rubber:        
 3919.10.12.00.00 - - - Poli(vinil klorür) veya polietilenden olanlar - - - Of poly(vinyl chloride) or of polyethylene - 50 Avi Vergi Hesapla
 3919.10.15.00.00 - - - Polipropilenden olanlar - - - Of polyprophylene - 50 Avi Vergi Hesapla
 3919.10.19.00.00 - - - Diğerleri - - - Other - 50 Avi Vergi Hesapla
  - - Diğerleri - - Other        
 3919.10.80.10.00 - - - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın) - - - Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified: - 50 Avi Vergi Hesapla
 3919.10.80.20.00 - - - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar - - - Of addition polymerisation products - 50 BtbAvi Vergi Hesapla
 3919.10.80.90.00 - - - Diğerleri - - - Other - 60 Avi Vergi Hesapla
 3919.90 Diğerleri Other        
 3919.90.20.00.00 - - Yarı iletken waferlerin üretiminde kullanılan türde kendinden yapışkanlı dairesel cilalama pedleri - - Self-adhesive circular polishing pads of a kind used for the manufacture of semiconductor wafers - 50 Avi Vergi Hesapla
  - - Diğerleri: - - Other        
 3919.90.80.10.00 - - - Yüzey işleminden daha ileri işlem görmüş dikdörtgen ve kareden başka şekilde kesilmiş olanlar - - - Further worked than surface-worked, or cut to shapes other than rectangular (including square) - 75 Avi Vergi Hesapla
 3919.90.80.20.00 - - - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın) - - - Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified: - 50 Avi Vergi Hesapla
 3919.90.80.30.00 - - - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar - - - Of addition polymerisation products - 50 AviBtb Vergi Hesapla
 3919.90.80.90.00 - - - Diğerleri - - - Other - 50 Avi Vergi Hesapla
G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Eşyanın İngilizce Tanımı Ölçü Birimi 474 Vergi Haddi Tarife Tanımları  
3920 Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz): Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials:        
 3920.10 Etilen polimerlerinden olanlar: Of polymers of ethylene        
  - - Kalınlığı 0,125 mm.yi geçmeyenler: - - Of a thickness not exceeding 0,125 mm:        
  - - - Polietilenden olanlar : - - - Of polyethylene having a specific gravity of        
  - - - - Özgül kütlesi 0,94'ten az olanlar: - - - - Less than 0,94:        
 3920.10.23.00.00 - - - - - Polietilen film (yarı iletkenlerin veya baskı devrelerin imalinde kullanılan ışık geçirmez film üretimine mahsus kalınlığı 20 mikrometre veya daha fazla, fakat 40 mikrometreyi geçmeyen) - - - - - Polyethylene film, of a thickness of 20 micrometres or more but not exceeding 40 micrometres, for the production of photoresist film used in the manufacture of semiconductors or printed circuits - 50   Vergi Hesapla
 3920.10.24.00.00 - - - - - Baskılı olmayan Streç film (strech film) - - - - - Stretch film, not printed - 50   Vergi Hesapla
 3920.10.25.00.00 - - - - - Diğerleri - - - - - Other - 50   Vergi Hesapla
 3920.10.28.00.00 - - - - Özgül kütlesi 0,94 veya fazla olanlar - - - - 0,94 or more - 50   Vergi Hesapla
 3920.10.40.00.00 - - - Diğerleri - - - Other - 50   Vergi Hesapla
  - - Kalınlığı 0,125 mm.yi geçenler: - - Of a thickness exceeding 0,125 mm:        
 3920.10.81.00.00 - - - Sentetik kağıt hamuru [Rutubet sağlayıcı madde olarak suda çözün- müş poli(vinil alkol) içeren birbirleriyle bağlantılı olmayan çok ince liflere ayrılmış polietilen liflerinden yapılmış ıslak tabakalar halinde (% 15'i geçmeyen selüloz liflerle karıştırılmış olsun olmasın)] - - - Synthetic paper pulp, in the form of moist sheets made from unconnected finely branched polyethylene fibrils, whether or not blended with cellulose fibres in a quantity not exceeding 15 %, containing poly(vinyl alcohol) dissolved in water as the moistening agent - 50   Vergi Hesapla
 3920.10.89.00.00 - - - Diğerleri - - - Other - 50   Vergi Hesapla
 3920.20 Propilen polimerlerinden olanlar: Of polymers of propylene:        
  - - Kalınlığı 0,10 mm. yi geçmeyenler: - - Of a thickness not exceeding 0,10 mm:        
  - - - Bioryente olanlar - - - Biaxially oriented        
 3920.20.21.00.11 - - - - Baskılı olanlar - - - - Printed - 50 Sınıf Vergi Hesapla
 3920.20.21.00.19 - - - - Diğerleri - - - - Other - 50 Sınıf Vergi Hesapla
 3920.20.29.00.00 - - - Diğerleri - - - Other - 50 Sınıf Vergi Hesapla
 3920.20.80.00.00 - - Kalınlığı 0,10 mm.yi geçenler - - Of a thickness exceeding 0,10 mm - 50 Sınıf Vergi Hesapla
 3920.30.00.00.00 Stiren polimerlerinden olanlar Of polymers of styrene - 50   Vergi Hesapla
  Vinilklorür polimerlerinden olanlar: Of polymers of vinyl chloride        
 3920.43 - - Ağırlık itibariyle % 6'dan az olmayan plastifiyan içerenler: - - Containing by weight not less than 6 % of plasticisers:        
 3920.43.10.00.00 - - - Kalınlığı 1 mm. yi geçmeyenler - - - Of a thickness not exceeding 1 mm - 50 Btb Vergi Hesapla
 3920.43.90.00.00 - - - Kalınlığı 1 mm.yi geçenler - - - Of a thickness exceeding 1 mm - 50   Vergi Hesapla
 3920.49 - - Diğerleri : - - Other        
 3920.49.10.00.00 - - - Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler - - - Of a thickness not exceeding 1 mm - 50   Vergi Hesapla
 3920.49.90.00.00 - - - Kalınlığı 1 mm.yi geçenler - - - Of a thickness exceeding 1 mm - 50   Vergi Hesapla
  Akrilik polimerlerden olanlar: Of acrylic polymers:        
 3920.51.00.00.00 - - Poli(metil metakrilik)ten olanlar - - Of poly(methyl methacrylate) - 50 BtbAvi Vergi Hesapla
 3920.59 - - Diğerleri: - - Other        
 3920.59.10.00.00 - - - Akrilik ve metakrilik esterlerin kopolimeri (kalınlığı 150 mikrometreyi geçmeyen film şeklinde) - - - Copolymer of acrylic and methacrylic esters, in the form of film of a thickness not exceeding 150 micrometres - 50   Vergi Hesapla
 3920.59.90.00.00 - - - Diğerleri - - - Other - 50   Vergi Hesapla
  Polikarbonatlar,alkit reçineler,polialil esterler ve diğer polies- terlerden olanlar : Of polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters or other polyesters:        
 3920.61.00.00.00 - - Polikarbonatlardan olanlar - - Of polycarbonates - 50   Vergi Hesapla
 3920.62